Výzva

poslancům


V Česku funguje 9 kožešinových farem. 20 tisíc lišek a norků zde každým rokem živoří v holých drátěných klecích, kde pro sebe nemají ani metr čtvereční. Jde přitom o divoké šelmy, které mají v přírodě rozsáhlá teritoria a uvěznění ve stísněném prostředí snášejí obzvláště špatně. Na podzim jsou tato zvířata pověšena za ocas a zabita elektrickým proudem nebo naházena do plynových komor. To vše jen proto, aby se z nich mohly vyrobit módní ozdoby bund a kabátů.

Většina Čechů již mnoho let žádá politiky, aby tento byznys v Česku zakázali, tak jako jej zakázali již v 10 zemích Evropy. Podle posledního průzkumu se pro zákaz vyslovuje 83 % občanů. K laické veřejnosti se v otevřeném dopise připojilo 42 předních českých biologů. 50 poslanců toto volání v roce 2016 konečně vyslyšelo a společně předložilo návrh zákona na úplný zákaz kožešinových farem od roku 2019. Návrh ve Sněmovně prošel prvním i druhým čtením a finální hlasování proběhne již 7. června.

Návrh má velkou šanci projít, ale zároveň nemá nic jisté. Hlasy odpůrců jsou ve Sněmovně stále slyšet. Kromě zamítnutí zákona hrozí i schválení škodlivých pozměňovacích návrhů, které by odsunuly zákaz až do roku 2023 nebo dokonce zavedly trvalou výjimku pro farmy s certifikátem WelFur, jehož skrytým účelem je zachovat farmy bez jakékoli podstatné změny. Proto právě teď potřebujeme Vaši pomoc. Dejte spolu s námi Vašim poslancům najevo, že žádáte zákaz kožešinových farem co nejdříve - bez výjimek a bez kliček!

Vyberte svůj kraj

Přehrajte si video

Pošlu výzvu poslancům